Βύσσινο

 


bisino


                      xart

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΥΣΣΙΝΟ I.Q.F.

Διατίθεται σεχαρτοκιβώτιο (10kg)

επαγγελματική συσκευασία

odigies